Internet corner

U našim centrima Viškovo i Rijeka također možete koristiti računala za INTERNET, možete si pročitati MAIL, PRINTATI, SKENIRATI tekst i slike, poslati FAX,  FOTOKOPIRATI a u centru RIJEKA možete i PLASTIFICIRATI vaše dokumente i sačuvati ih od oštećenja.