Servis Računala

computer centar servis računala

Dijagnosticiranje kvarova stolnih i industrijskih računala, servera, NAS I radnih stanica i procjenjivanje potrebne radnje da se kvar sanira.

U servis računala spadaju:

  • Popravak “mrtvih” komponenti
  • Zamjena neispravnih komponenti
  • Konfiguracija sustava i instalacija drivera
  • Optimizacija rada sustava
  • Reinstalacija i instalacija programa, ažuriranje i nadogradnja sustava
  • Antivirusna zaštita (instalacija, čišćenje i ažuriranje)
  • Podešavanje Internet postavki
  • Ugradnja novih komponenti
  • Prenamjena računala sukladno novim potrebama
  • Testiranje nakon obavljenog servisa