Servis Laptopa

computer centar servis laptopa

Dijagnosticiranje kvarova prijenosnih računala i procjena potrebne radnje da se kvar sanira.

Servisiramo laptope svih marki: Lenovo, Asus, Acer, Toshiba, Dell, HP, Gerikom, Vaio, Mackbook, Presario, Fujitsu, IBM

U servis laptopa spadaju:

 • Popravak “mrtvih” komponenti
 • Zamjena neispravnih komponenti
 • Čišćenje od prašine i zamjena paste za hlađenje
 • Popravak konektora punjenja i punjača
 • Konfiguracija sustava i instalacija drivera
 • Optimizacija rada sustava
 • Reinstalacija i instalacija programa, ažuriranje i nadogradnja sustava
 • Antivirusna zaštita (instalacija, čišćenje i ažuriranje)
 • Podešavanje Internet postavki
 • Ugradnja novih komponenti
 • Prenamjena laptopa sukladno novim potrebama
 • Testiranje nakon obavljenog servisa