Backup Podataka

computer centar backup podataka

Vršimo backup podataka sa svih uređaja na medij koji vama najviše odgovara. Također, vršimo backup podataka pri obavljanju svih servisa računala, servera, laptopa, mobitela, tableta i fiskalnih blagajna.

Mogući mediji za backup podataka:

  • USB stick
  • Eksterni tvrdi disk
  • DVD-ROM
  • CD-ROM
  • Cloud
  • Memorijske kartice